شاغول جیوه ای

سپتامبر 25, 2022
PMR-شاقولی-فلزیاب

فلزیاب شاقول titan 4x تیتان

فلزیاب شاقول titan 4x تیتان از انواع مختلف شاقول هاست که میتواند به خوبی فلزات پنهان شده در زیر زمین را ردیابی کرده و تشخیص دهد . در ادامه در […]