فلزیاب دستی پین پوینتر

آوریل 12, 2023
فلزیاب-دستی-کوچک-راکتی

فلزیاب دستی کوچک

فلزیاب دستی کوچک موضوع بسیار پرطرفدار این روزهاست که ما نیز تصمیم گرفتیم به طور ویژه به این زمینه بپردازیم توضیحاتی در این باره ارائه داده  در نهایت چند دستگاه […]
فوریه 19, 2023
فلزیاب-دستی-پین-پوینتر

فلزیاب دستی پین پوینتر

فلزیاب دستی پین پوینتر یک فلزیاب دستی کوچک است که مناسب سکه یابی در اعماق کم و بازرسی بدنی و چکاب های امنیتی میباشد . در این بخش به معرفی […]