فلزیاب نقطه زن پالس نوا okm pulse nova

می 6, 2023
فلزیاب-پالس-نوا-او-کا-ام

فلزیاب نقطه زن پالس نوا okm pulse nova

فلزیاب نقطه زن پالس نوا okm pulse nova از یک جریان متناوب پالسی برای تولید یک میدان مغناطیسی در سیم پیچ دستگاه استفاده می کند. فلزاتی که توسط این فلزیاب […]