فلزیاب پین پوینتر دستی

4
1
فوریه 19, 2023
فلزیاب-دستی-پین-پوینتر

فلزیاب دستی پین پوینتر

فلزیاب دستی پین پوینتر یک فلزیاب دستی کوچک است که مناسب سکه یابی در اعماق کم و بازرسی بدنی و چکاب های امنیتی میباشد . در این بخش به معرفی […]